Instructie

De tools op deze website zijn ontwikkeld door onderzoekers aan de Hogeschool van Amsterdam in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, bewindvoerders en LVB-experts. De tools zijn getest in de beroepspraktijk van bewindvoerders. Op basis van deze pilotfase zijn de tools geoptimaliseerd voor gebruik.

Hieronder wordt per tool in een filmpje instructies gegeven over het gebruik. Daaronder staan enkele korte aanwijzingen over doel, inzet en meerwaarde. Deze zijn voortgekomen uit het evaluatieonderzoek over de inzet van de tools onder bewindvoerders.

Filmpje: wat is bewind?

Doel

Geeft de klant aan de hand van een animatiefilmpje op een toegankelijke manier uitleg op B1 taalniveau over doelen inhoud van het bewindvoeringstraject.

Inzet

 • Zet het filmpje voor, tijdens of direct na de intake in zodat de klant weet wat hij of zij kan verwachten van het traject.
 • Stuur de link met filmpje voor de intake op in de standaard uitnodigingsmail naar de klant en/of de betrokken persoonlijk begeleider/familielid.
 • Zet het filmpje voor, tijdens of direct na de intake in zodat de klant weet wat hij of zij kan verwachten van het traject.

Meerwaarde

 • De klant weet wat bewind inhoudt voordat het traject begint.
 • De klant kan het filmpje bij herhaling kijken als er vragen zijn.
 • Heldere uitleg en duidelijke kaders zorgt voor minder frictie tijdens het traject.

Stappenplan naar bewind

Doel

Visualiseert op interactieve wijze de stappen naar bewind. De klant kan stappen afvinken en afspraken met de bewindvoerder noteren. Persoonlijk begeleiders en/of andere betrokken volgen samen met de klant het stappenplan en weten zo bij elke stap wat er verwacht wordt van de klant en kan hierbij ondersteunen.

Inzet

 • Download het stappenplan en stuur deze (samen met de link naar het filmpje) mee bij de standaard uitnodigingsmail naar de klant en/of betrokken persoonlijk begeleider/familielid.
 • Download het stappenplan en print deze uit. Geef deze mee na het intakegesprek of bijvoorbeeld bij het bezoek aan de rechtbank.
 • Wijs de klant en/of betrokken persoonlijk begeleider/ familielid er steeds op waar de klant staat in het traject en welke afspraken er zijn gemaakt.

Meerwaarde

 • Klantheeft gevoel van controle door zelf de stappen in handen te hebben.
 • Klant ervaart rust doordat ze vooruit kunnen zien.
 • Begeleiders of andere betrokkenen gebruiken het stappenplan ter voorbereiding op het traject en ondersteuning van de klant.
 • Er komen minder vragen tussendoor, omdat het stappenplan inzicht geeft in het traject.

Coachingtool

Doel

Faciliteert de bewindvoerder bij de begeleiding/ coaching van klanten naar meer financiële (zelf)redzaamheid. De tool bestaat uit opdrachten die zijn gebaseerd op de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid. De oefeningen zijn opgedeeld in diverse categorieën van vaardigheden, zoals ‘omgaan met geld’ met bijbehorende opdrachten.

Inzet

 • Zet de tool in 5 a 6 maanden voor uitstroom.
 • Zet de tool in wanneer een klant aangeeft de eigen financiële vaardigheden te willen vergroten.

Meerwaarde

 • De bewindvoerder krijgt inzicht in de financiële vaardigheden van de klant.
 • Onderbouwde ondersteuning bij de coaching naar zelfredzaamheid dmv diverse opdrachten.
 • Faciliteert een gesprek over de financiële vaardigheden.